Covid monitor

aplikaceobr

Zpřístupňujeme k volnému užití excelovou aplikaci Covid monitor, obsahující základnu informací o vývoji onemocnění Covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2. Využití nalezne nejen v automatizovaném získávání informací o denním vývoji nákazy v jednotlivých státech, ale i jakožto vstupní brána pro vlastní další pokročilé zpracování připravených dat.

Aplikace nabízí:

  • - informace o denním počtu případů ve vybrané zemi

  • - informace o celkovém přírůstku případů ve vybrané zemi

  • - informace o denním počtu úmrtí ve vybrané zemi

  • - informace o celkovém počtu úmrtí ve vybrané zemi

  • - procentuální podíl nakažených vůči populaci vybrané země

  • - procentuální podíl úmrtí vůči populaci vybrané země

graph

Covid monitor je založen na excelovém binárním souboru s nadstavbou pomocí maker umožňující automatizované zpracování dat a načtení dat nových. Varianta excelového souboru byla zvolena s ohledem na snadné další zpracovávání dat uživateli, oproti uzavřeným možnostem klasické aplikace.

Vstupní data jsou založena na informacích poskytovaných Portálem veřejně přístupných dat EU, která jsou denně aktualizována. Nový XML výstup lze snadno nahrát a mít tak přístup vždy k aktuální datové základně. Datový výstup získáte stažením příslušného XML souboru z uvedeného portálu. Covid monitor verze 1.1 obsahuje data aktualizovaná k 19. 4. 2020.

Data v Covid monitoru lze dále zpracovávat vkládáním vlastních funkcí či prvků. Logika je uzavřená a je plně spravována MMCV studiem. Opravy a nové funkce budou zohledněny v dalších verzích.

graph

Covid monitor v 1.1 stahujte zde

Současný Covid Monitor počítá pouze s rokem 2020. Nový rok a funkce budou zohledněny v releasu 1.2, který vyjde v lednu 2021.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme stahovat vždy soubor z tohoto odkazu a nepoužívat, ani stahovat aplikaci z jiných zdrojů. Vždy stahujte aplikace z oficiálních stránek vydavatele, čímž snížíte riziko zanesení mallwaru.

Původ souboru můžete také ověřit kontrolním MD5 hashem, který pro zip zní: BF2ABC2611B185DBAFF74DF3E8D2B613

Věděli jste, že k 19. 4. 2020, nebylo v nejlidnatějších státech nakaženo ani procento populace i přesto, že celosvětově přesáhnul počet nakažených 2 000 000?

statistika

Dotazy, nápady a chyby směřujte na: covid.monitor@mmcv.cz

scroolup